Ervaring


Na mijn afstuderen in 2003 ben ik altijd werkzaam geweest in de ouderenzorg, zowel intramuraal, klinisch als ambulant. In de functies die ik heb bekleed stonden diagnostiek, begeleiding en multidisciplinaire behandeling van ouderen en jongeren met hersenaandoeningen en hun mantelzorgers op de voorgrond, evenals coachen en deskundigheidsbevordering van medewerkers.
Binnen een psychiatrische woonvorm en de kliniek voor ouderenpsychiatrie van Dignis heb ik ervaring opgedaan met uiteenlopende en vaak complexe psychiatrische problematiek. Tevens was ik binnen Dignis betrokken bij de oprichting en uitrol van Team290, een multidisciplinair team wat diagnostiek, behandeling en begeleiding biedt aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Door de grote variatie in werkzaamheden en doelgroepen heb ik brede kennis opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van mensen met uiteenlopende aandoeningen en gedragsveranderingen.
Van 2004 t/m 2014 was ik bestuurslid van Alzheimer Nederland afdeling Groningen, met de laatste vijf jaren als aandachtsveld Dementie op jonge leeftijd.
In 2016 heb ik de Profielopleiding Ouderen (GERION/RINO) succesvol afgerond. De profielopleiding biedt na de GZ-opleiding een specialisatie naar het werkveld ouderen en is erkend door de Kamer GZ-psycholoog.

Klik hier voor mijn volledige profiel op LinkedIn

Contact

PsyNexus