Werkwijze


In het eerste (vrijblijvende) contact bespreken we uw wensen en ideeën, en de verwachtingen van elkaar. Als we tot overeenstemming komen neem ik deze in overleg met u op in een concept “overeenkomst van opdracht”. Andere zaken die in een dergelijke overeenkomst geregeld worden: 
 
  • De voorwaarden en details van de te sluiten overeenkomst
  • De aard van de werkzaamheden
  • De plaats van de werkzaamheden
  • De termijn, startdatum en einddatum
  • Het (uur)tarief
  • Het kilometer tarief

PsyNexus