Wie ben ik?

Tijdens mijn studie psychologie was ik als IVF-analiste werkzaam op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG. Het was bijzonder om in deze periode enerzijds betrokken te zijn bij het allerprilste stadium van het leven, en anderzijds tijdens de colleges te leren over de psychische, fysieke en psychosociale veranderingen in de laatste levensfase. De relatie tussen hersenen en gedrag, de gevolgen van ontwikkeling, en de problematiek in de derde en vierde levensfase boeiden mij meer en meer.
Terugkijkend loopt mijn interesse in gedrag van mens en dier als een rode draad door mijn leven. Als kind verwonderde ik me al over de interacties tussen mensen, en vroeg ik me af waarom mensen doen zoals ze doen.

Sinds 2003 ben ik als psycholoog (en sinds 2008 als GZ-psycholoog) met veel plezier werkzaam in de ouderenzorg. Het boeiende van werken met ouderen vind ik dat zij veel en kleurrijk kunnen vertellen over alles wat ze meegemaakt hebben, en hiermee een prachtig beeld kunnen geven van de tijdsgeest.

Naast mijn werk heb ik natuurlijk ook hobby's. Ik vind tuinieren erg plezierig, hoewel de natuur ondanks al mijn inspanningen elk jaar gewoon haar eigen gang gaat in mijn tuin. Ook heeft de Duitse herder een grote plek in mijn leven. Daarnaast mag ik graag koken.

Persoonlijke eigenschappen
Als persoon word ik door mensen die met mij samenwerken omschreven als rustig, integer, loyaal, flexibel, breed inzetbaar, een teamplayer, en als iemand die weloverwogen haar besluiten neemt.

Samenwerken, afstemmen en verbinden kenmerken de wijze waarop ik me beweeg in multidisciplinaire teams en cliëntsystemen.

Contact


PsyNexus